Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

EUs Yttergrensefond

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til politiet med 50 millioner kroner til EUs Yttergrensefond.

Dette er en videreutvikling av Schengenregelverket som forutsetter finansielle bidrag fra de deltagende land.

Fondet skal sikre den finansielle støtten som er nødvendig for en helhetlig og forsvarlig forvaltning av de ytre grenser, inkludert visumutstedelse.

Nærmere vilkår for Norges deltagelse i fondet må fremforhandles med EU. Regjeringen tar sikte på å komme tilbake til Stortinget med en egen stortingsproposisjon så snart forhandlingene med EU er sluttført.