Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

EUs program for livslang læring

EUs program for livslang læring (LLP) er det største og viktigste utdanningsprogrammet Norge deltar i, og programmet omfatter opplæring og utdanning, fra barnehage til doktorgrad. Det er verdens største internasjonale utdanningsprogram, og løper fra 2007 til 2013.

Programmet er en videreføring og samling av nesten alle de tidligere EU-programmene på utdannings- og opplæringsområdet. EUs utdanningsprogram består blant annet av omfattende mobilitetsstipend på alle nivåer og utdannings- og opplæringsområder, samt støtte til institusjonssamarbeid. Programmet består av fire sektoraktiviteter: Comenius, som fokuserer på barnehage/førskole, grunnskole og studiespesialiserende videregående opplæring; Erasmus for høyere utdanning; Leonardo da Vinci for fag og yrkesopplæring; Grundtvig for voksenopplæring og alternative utdanningsveier. Det omfatter også et eget program som gir støtte til studenter, forskere, institusjoner og organisasjoner som arbeider med europeisk integrasjon (Jean Monnet-programmet).

I tillegg skal programmet støtte aktiviteter som går på tvers av utdanningsområder og -nivåer som språk og IKT, samt informasjonsutveksling, kunnskaps- og politikkutvikling på utdanningsområdet.

Norges kontingent til programmet øker med 45 millioner kroner i 2008.