Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

EUs rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon (CIP) – norsk deltakelse

Regjeringen foreslår 80 millioner kroner til norsk deltakelse i EUs rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon (CIP) i 2008. Programmet går fram til 2013.

Programmets mål er å fremme konkurranseevne og innovasjon i Europa, med særlig fokus på små og mellomstore bedrifter.

Målene skal nås gjennom tre delprogrammer:

  • Innovasjons – og entreprenørskapsprogrammet som skal øke kapitaltilgangen for små og mellomstore bedrifter, og bidra til en kultur i Europa som fremmer entreprenørskap og innovasjon. Programmet har særlig fokus på miljøvennlig innovasjon.
  • Energiprogrammet som skal fremme bærekraftig utvikling i Europa. Programmet skal fremme effektiv energibruk og økt bruk av fornybar energi.
  • IKT-programmet som skal fremskynde utviklingen av et konkurransedyktig, innovativt og inkluderende informasjonssamfunn i Europa.

Utgiftene til norsk deltakelse i 2008 bregnes til 80,5 millioner kroner, fordelt med 48,5 millioner til innovasjons- og entreprenørskapsprogrammet over Nærings- og handelsdepartementets budsjett, 20 millioner til energiprogrammet over Olje- og energidepartementets budsjett og 12 millioner til IKT programmet over Fornyings- og administrasjonsdepartementets budsjett.

CIP gir norske bedrifter bedre tilgang til kapital, markeder og samarbeidsprosjekter i Europa. Regjeringen er opptatt av at Norge får mest mulig igjen for deltakelsen. For å veilede og informere norske aktører om mulighetene som ligger i programmet, er Innovasjon Norge utpekt til nasjonalt kontaktpunkt for innovasjons- og entreprenørskapsprogrammet.

Se også kapittel 924 i Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon.

Se også pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet.