Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Egenandeler - helsesektoren

Det foreslås ingen endring i selve egenandelene som dekkes av tak 1- og tak 2-ordningen, og det foreslås heller ikke å heve årsbeløpet for egenandelstak 2. Derimot foreslås det å heve egenandelstak 1 fra 1660 kroner til 1740 kroner, som svarer til 70 millioner kroner i økt egenbetaling.

Sammen med egenandelsøkningen i 2007 gir dette 150 millioner kroner i økt egenbetaling fra 2007 til 2008, tilsvarende en generell prisjustering av alle satsene. Egenbetalingen opprettholdes dermed på samme reelle nivå som i 2007.

Tiltak på legemiddelområdet medfører på den annen side at pasientenes egenbetaling reduseres med 33 millioner kroner i 2008.

Les mer i Helse- og omsorgsdepartementets fagproposisjon, kategoriområde 30 og kapittel 2752.