Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Eiendoms- og bosettingspolitikk

Det er Regjeringens politikk at hele landet skal tas i bruk for å styrke lokalsamfunnene. Det skal legges til rette for at de som eier landbrukseiendommer skal kunne utnytte eiendommenes ressurser på en bedre måte. For å styrke bosettingen i distriktene må det tas grep for å få flere landbrukseiendommer ut på salg, og legge til rette for at det blir bosetting også på eiendommer som ikke har noen vesentlig landbruksproduksjon.

Det er kommunene som har førstehånds ansvar for eiendoms- og bosettingspolitikken, og som skal sørge for at de virkemidler som står til rådighet blir brukt på en effektiv måte for å oppnå økt verdiskaping og flere innbyggere på landsbygda. Mange kommuner jobber aktivt for å styrke bosettingen.

Landbruks- og matdepartementet har i 2007 bevilget 1 million kroner til ulike bosettingsprosjekter i kommunene. Et sentralt virkemiddel i bosettingspolitikken er kravet om boplikt på landbrukseiendommer over en viss størrelse. Regjeringen vil vurdere enkelte endringer i bopliktsreglene for å gjøre disse mer målrettede.