Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Elektronisk ID (eID)

Regjeringen foreslår å bruke 20 millioner kroner til utvikling av en felles eID-løsning for offentlig sektor. Fornyings- og administrasjonsdepartementets nye strategi for elektronisk ID og signatur med og i offentlig sektor skal være på plass før nyttår, og bevilgningen skal brukes til oppfølging av strategien.

Utviklingen av en eID-løsning er en sentral forutsetning for å få fart på det elektroniske tjenestetilbudet i offentlig sektor, for elektronisk handel og for trygg samhandling på Internett generelt. Departementets strategiforslaget skal ses i sammenheng med Justisdepartementets forslag om et nytt nasjonalt ID-kort.