Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Elektronisk hjemmesoning

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen med 40 millioner kroner i 2008 til et landsdekkende prøveprosjekt med straffegjennomføring med elektronisk kontroll som etter en tid vil kunne gi en kapasitet tilsvarende om lag 130 fengselsplasser. En innsatt kan overføres til soning med elektronisk kontroll når det er fire måneder igjen til prøveløslatelse, og når den innsatte har jobb eller tar utdanning. Dette vil gi en enklere overgang til livet utenfor fengsel. For dommer opp til fire måneder kan hele straffen sones med elektronisk kontroll. De fleste dommene i soningskøen er under 90 dager.

Se også Kriminalomsorgen