Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Elektronisk samhandling mellom kommunal sektor og staten

Regjeringen vil starte opp et 3-årig utviklingsprogram for å styrke IKT-samarbeidet på tvers av kommunal og statlig sektor. I gjennomsnitt har hver kommune i dag mellom 80 og 100 ulike IKT-systemer, og det ligger store IKT-utfordringer i grenseflaten mellom kommunene og de statlige etatene. Regjeringen ønsker flere sammenhengende elektroniske tjenester for å gi brukerne et godt elektronisk tjenestetilbud. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 5 millioner kroner til dette arbeidet i 2008.

 

Se også Internasjonalt IKT-samarbeid og IKT-politikk, herunder Direktoratet for forvaltning og IKT