Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Energibruk og energiproduksjon - omlegging

Det foreslås bevilget 690,5 millioner kroner over statsbudsjettet i 2008 til omlegging av energibruk og energiproduksjon. Bevilgningen fordeler seg med 631 millioner kroner i overføringer til Energifondet, 30 millioner kroner til infrastruktur for naturgass og 29,5 millioner kroner til deltakelse i internasjonale programmer og gjennomføring av bygningsdirektivet.

Tilsagnsfullmakten på 400 millioner kroner foreslås videreført i 2008.

I tillegg anslås inntektene fra påslaget på nettariffen (1,0 øre/kWh) til om lag 740 millioner kroner i 2008. Samlede inntekter til Energifondet (inkl. renter) anslås til om lag 1 450 millioner kroner.

Les mer i St.prp. nr. 1 og pressemelding om satsingen på fornybar energi fra Olje- og energidepartementet.