Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Energifondet

Energifondet er etablert som finansieringskilde for omlegging av energibruk og energiproduksjon. Fondet forvaltes av Enova SF.

Energifondet foreslås i 2008 finansiert gjennom et påslag på nettariffen for uttak av kraft i distribusjonsnettet, avkastning fra Grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering og en bevilgning over statsbudsjettet. Påslaget på nettariffen er på 1,0 øre/kWh og inntektene budsjetteres til om lag 740 millioner kroner i 2008. Grunnfondet vil i 2008 gi en avkastning på 431 millioner kroner. I tillegg foreslås det bevilget 200 millioner kroner over statsbudsjettet.

Totale inntekter til Energifondet budsjetteres til om lag 1 450 millioner kroner i 2008 (inkludert renter). Dette er en økning på om lag 660 millioner kroner eller over 80 prosent i forhold til 2007. Tilsagnsfullmakten på 400 millioner kroner foreslås videreført i 2008.

Regjeringen vil foreslå å øke fondskapitalen i grunnfondet med 10 milliarder kroner i 2009 og ytterligere inntil 10 milliarder kroner innen 2012.

Les mer i St.prp. nr. 1 og pressemelding om satsingen på fornybar energi fra Olje- og energidepartementet.