Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Enova SF

Statsforetaket Enova SF er etablert for å styrke arbeidet med en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Enova er satt til å forvalte midlene fra Energifondet, og skal ta initiativ til og fremme mer effektiv energibruk, produksjon av ny fornybar energi og miljøvennlig bruk av naturgass. Foretaket skal ha en markedsnær pådriverrolle i utviklingen av tjenester og produkter knyttet til energibruk og tilgang på miljøvennlig energi. Enova har ca. 40 ansatte og har kontorer i Trondheim.

Fra 2008 vil Enova forvalte en ny støtteordning for fornybar elektrisitet. Dette betyr at Enovas arbeidsområde blir utvidet til også å omfatte vannkraftanlegg.