Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Enslige mindreårige asylsøkere

Barnevernmyndighetene vil i løpet av høsten 2007 overta omsorgsansvaret for enslige mindreårige, asylsøkere under 15 år i perioden frem til de kan bosettes i en kommune eller forlate landet etter avslått søknad om opphold. 1. desember 2007 åpner Eidsvoll omsorgssenter som skal ha plass til 30 enslige, mindreårige asylsøkere under 15 år. Barne- og likestillingsdepartementet vil høsten 2007 fremme forslag til regulering av barnevernets omsorgsansvar med et nytt kapittel i lov om barneverntjenester.

Det vil i 2008 bli igangsatt forberedelser av overføringen av ansvaret for enslige mindreårige, asylsøkere fra utlendingsmyndighetene til barnevernet. Regjeringen tar sikte på at en overføring av ansvaret for denne gruppen kan foretas i løpet av 2009.

Les mer om enslige mindreårige asylsøkere i St. prp nr. 1 fra Barne- og likestillingsdepartementet, kapittel 856 Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige personer.