Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Etatsmuseum for Kystverket

I løpet av våren 2008 vil det bli startet et arbeid for å få opprettet et etatsmuseum for Kystverket etter en nettverksmodell. I budsjettforslaget blir det foreslått å styrke bevilgningen til kystkultur med 3 millioner kroner til dette formålet. Koordinator for etatsmuseet blir fyrmuseet på Lindesnes, i tilknytning til Vest-Agder fylkeskommunes tusenårssted. Det forutsettes at lokal og regional delfinansiering kommer på plass, slik at også de tre andre enhetene i nettverket (Tungenes fyr i Rogaland og samlingene i Dalsfjorden i Møre og Romsdal og Lofotmuseet i Nordland) kan utvikles videre.

Se også egen pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet.