Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Etikk i kommunesektoren

Regjeringen har høye ambisjoner for kommune-Norge. I dette inngår å bidra til høy etisk standard i kommunal virksomhet og dermed også til kommunenes gode omdømme.

For å løfte etikk på dagsordenen har Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) etablert Forum for etikk i kommunesektoren. Her møtes utvalgte eksperter og organisasjoner. Ett av temaene som forumet har diskutert er behovet for regler omkring habilitet, valgbarhet og åpenhet. Forumet har også diskutert å etablere et kompetansesenter for etikk.

KRD har sendt på høring forslag til lovendringer som skal bidra til økt rolleklarhet i kommunene. Høringsfristen er 31.12.07.

For mer informasjon, se