Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Foreldrefradraget

Fradraget for pass og stell av barn (foreldrefradraget) gir anledning til å trekke utgifter til barnehage, godkjent dagmamma eller skolefritidsordning fra i alminnelig inntekt. I 2007 er øvre grense i fradraget 25 000 for første barn, deretter øker grensen med 5 000 kroner for hvert barn ut over det første.

Regjeringen foreslår å øke tillegget i foreldrefradraget for hvert barn utover det første fra 5 000 til 15 000 kroner per år fra og med 2008. Ny fradragsgrense blir dermed 40 000 kroner for tobarnsfamilier og 55 000 kroner for trebarnsfamilier.

En familie med to barn som i dag har høyere utgifter enn 40 000 kroner per år til barnepass, vil spare 2 800 kroner i skatt som følge av forslaget. En familie med tre barn med over 55 000 kroner i kostnader, sparer 5 600 kroner i skatt.

Se nærmere omtale i St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak avsnitt 2.2.8.