Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK)

GIEK er en statlig forvaltningsbedrift som tilbyr en rekke langsiktige garantier for eksportkreditter tilpasset norske eksportbedrifters behov for risikodekning. GIEK skal fremme norsk eksport av varer, tjenester og investeringer i utlandet og være et supplement til det private markedet.

Regjeringen er opptatt av at norske eksportbedrifter skal ha forutsigbare rammebetingelser. Derfor ble rammen for Alminnelig ordning økt fra 40 til 50 milliarder kroner, og U-landsordningens ramme ble økt fra 1,5 til 2,1 milliarder kroner i budsjettforslaget for 2007.

Se også kapittel 2460 i Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon.