Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gebyrer - reduksjon i overprisede statlige gebyrer

I 2007 startet Regjeringen arbeidet med å rydde opp i overprisede statlige gebyrer, blant annet ved at gebyrene for enkelte tvangsforretninger, gebyrene for kjøretøykontroll og førerkort og gebyret for pass til barn under 16 år ble redusert.

Regjeringen fortsetter arbeidet med å redusere overprisede gebyrer. Regjeringen foreslår endringer i gebyrer og sektoravgifter tilsvarende et årlig provenytap på 254 millioner kroner. Endringene vil komme både den enkelte og næringsdrivende til gode.

Passgebyret for voksne reduseres med 540 kroner, fra 990 kroner til 450 kroner fra 1. januar 2008. Dette er kostnadsriktig nivå inkludert biometri som må innføres innen 28. juni 2009 (internasjonale krav).

Satsene for både innmeldingsgebyr og årsgebyr til Merkeregisteret for fiskefartøyer foreslås redusert tilsvarende 10 millioner fra 1. januar 2008.

Regjeringen vil også redusere gebyrene i Foretaksregisteret, Enhetsregisteret og Løsøreregisteret i Brønnøysund tilsvarende 50 millioner kroner i 2008. Dette vil blant annet føre til lavere priser på informasjon fra de ulike registrene. Endringene vil gjelde fra 1. januar 2008 og Regjeringen vil komme tilbake til hvilke konkrete gebyrsatser som vil bli endret i nytt forslag til gebyrforskrift.

Se også pressemeldinger fra Finansdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Justisdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet.