Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gevinst fra salg av tomter i landbruket

Fra 2008 gis landbruket et særskilt unntak fra de generelle reglene om beskatning av tomtegevinst i næring. Unntaket innebærer at årets samlede gevinst ved realisasjon av tomtearealer i enkeltpersonforetak i landbruksnæring fritas for bruttobeskatning (toppskatt og trygdeavgift), dersom gevinstbeløpet ikke overstiger 150 000 kroner. Det blir da bare 28 prosent skatt av gevinsten. Overstiger gevinsten grensebeløpet på 150 000 kroner blir hele gevinsten bruttoskattepliktig.

Se også Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) kapittel 25.