Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gevinstfritak ved familieoverdragelser i landbruket

Gjeldende gevinstfritak ved realisasjon av landbrukseiendom innen familien i skatteloven § 9-3 sjette ledd presiseres. Dette går ut på at fritaket også omfatter realisasjon innen familien av andel i deltakerlignet selskap hvor deltakerne er i familie, og realisasjon av landbrukseiendom innen familien fra slikt selskap. Ved oppløsning av selskapet skal eiendomsgevinst som isolert sett kvalifiseres til skattefritak etter reglene for realisasjon av landbrukseiendom fritas for oppløsningsbeskatning.

Se også Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) kapittel 24.