Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gjeldslette

Regjeringen vil at Norge skal være i front internasjonalt når det gjelder finansielle bidrag til gjeldslette for utviklingsland og bidrag til en debatt omkring temaer som "illegitim gjeld" og kreditoransvar. Bevilgningen til gjeldslette er foreslått til 300 millioner kroner i 2008. Pengene foreslås hovedsakelig brukt til å følge opp Norges internasjonale forpliktelser til Verdensbankens og Det internasjonale valutafondets (IMF) gjeldsletteordninger (HIPC og MDRI).

I tillegg planlegges det å bidra til multilateralt koordinert gjenkjøp av fattige lands kommersielle gjeld (hjelp mot såkalte ”gribbefond”), bidrag til multilaterale restanseklareringsoperasjoner, sletting av deler av Pakistans gjeld til Norge mot at besparelsen brukes til gjenoppbygging etter jordskjelvet i 2005, støtte til enkelte organisasjoner som arbeider med gjeldsrelaterte spørsmål, samt bidrag til et fond for kompensasjon til fattige land som opplever finansielle sjokk som følge av for eksempel økte oljepriser.