Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Godt styresett - bistand

Godt styresett og anti-korrupsjon er en av Regjeringens fem satsingsområder i bistanden, og innsatsen foreslås økt med 22 millioner kroner i 2008. Prioritet gis til statsbygging i sårbare stater, styrking av offentlig sektor i utvalgte samarbeidsland, styrking av uavhengige medier og økt innsats mot korrupsjon. Det skal legges vekt på tiltak som kan konsolidere freds- og forsoningsprosesser og støtte opp under bygging av demokratiske og sosialt inkluderende styresett.

Støtten til kampen mot korrupsjon både internasjonalt og på landnivå vil bli trappet opp. Norge samarbeider med blant andre Verdensbanken om et bredt internasjonalt engasjement for å stoppe korrupsjon og hvitvasking av penger fra utviklingsland og for å få tilbakeført stjålne verdier til opphavsland (repatriering av fluktkapital).