Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Grønne energikommuner

Målet med Grønne energikommuner er å få kommunene til å satse på energieffektivisering, fornybar energi, som bioenergi, og å få ned klimagassutslippene i sine kommuner. Det er valgt ut 22 kommuner som skal samarbeide i nettverk og løfte klima og energi til et strategisk nivå i kommunene.Kommunal- og regionaldepartementet foreslår å bevilge 8 millioner kroner i 2008.

Se også pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet.