Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Grunnfond for fornybar energi og energieffektivisering

Grunnfond for fornybar energi og energieffektivisering ble opprettet 2. januar 2007 med en fondskapital på 10 milliarder kroner. Fondet ble opprettet med bakgrunn i behovet for en forutsigbar og stabil finansiering av satsingen på fornybar energi og energieffektivisering. Fondet vil i 2008 gi en avkastning på 431 millioner kroner. Avkastningen overføres til Energifondet som disponeres av Enova SF.

Regjeringen vil foreslå å øke fondskapitalen i grunnfondet med 10 milliarder kroner i 2009 og ytterligere inntil 10 milliarder kroner innen 2012.

Les mer i St.prp. nr. 1 og pressemelding om satsingen på fornybar energi fra Olje- og energidepartementet.