Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Handelspartnere

Gruppen Norges viktigste handelspartnere er en sammenveiing av de landene som er viktigst for utviklingen i norsk eksport og konkurranseevne. Beregning av hvilke land som inngår i aggregatet, er gjort på bakgrunn av konkurransevekter fra OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). For denne gruppen land utarbeides det blant annet vektede anslag for BNP-vekst, lønns- og prisvekst, arbeidsledighet og renter.

For å lage BNP-anslag for handelspartnerne samlet, vektes vekstanslagene for de enkelte landene sammen med utgangspunkt i hvor viktige de er for norsk eksport. Til sammen utgjør vektene for euroområdet, Sverige og Danmark drøyt 60 prosent. For Norges viktigste handelspartnere samlet ventes en BNP-vekst på 3¼ prosent i 2007 og nær 3 prosent i 2008.

Når det gjelder størrelser knyttet til utviklingen i den kostnadsmessige konkurranseevnen, som lønns- og prisvekst, arbeidsledighet, renter og valutakurs vektes anslagene med konkurranseevnevekter fra OECD.