Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Hatkriminalitet

Justisdepartementet har satt av midler til gjennomføring av et prosjekt om hatkriminalitet.

Første del av prosjektet er ferdig, og Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring (NOVA) publiserte nylig en forskningsrapport som viser at lesbiske, homofile og bifile tenåringer er mer utsatt for mobbing, trusler og vold enn ungdom for øvrig. Del to av prosjektet er et informasjonsarbeid som på bakgrunn av funnene i rapporten vil bli rettet mot homofile og lesbiske, helsetjenesten, skolen og politiet, samt de som utøver volden.