Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Havarikommisjonen for transport

Regjeringen foreslår å bevilge 47 millioner kroner til Statens havarikommisjon for transport. Dette er en økning på 9,7 millioner kroner sammenlignet med 2007. Økningen henger i all hovedsak sammen med at ansvarsområdet til kommisjonen fra 1. juli 2008 skal utvides til også å omfatte ulykker og alvorlige hendelser i sjøfarten. Kommisjonen får dermed ansvar for å undersøke ulykker og alvorlige hendelser innen sjøfart, sivil luftfart, jernbane- og vegtransport.

Les mer i Samferdselsdepartementets St.prp. nr.1 (2007-2008) og i pressemelding frå Samferdselsdepartementet om luftfart.