Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

Det foreslås bevilget 8 millioner kroner til HUNT 3. Dette innebærer en styrking på 2 millioner kroner. For å sikre at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt, vil tilskuddet til HUNT 3 bli foreslått videreført i budsjettforslagene for 2009 og 2010.

Se nærmere omtale under kapittel 710 post 79 i Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon.