Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Homofile og lesbiske

Regjeringens innsats for å sikre lesbiskes og homofiles rettigheter, støtte homofile og lesbiske i å leve åpent og aktivt motarbeide diskriminering, videreføres. Som for 2007 avsettes det for 2008 12,4 millioner kroner til dette arbeidet.

Midlene foreslås disponert gjennom tilskudd til homopolitiske organisasjoner og til ulike tiltak, aktiviteter og prosjekter. I tillegg vil det bli satt i gang forskning om homofiles og lesbiskes levekår. På bakgrunn av blant annet erfaringskonferansen om politikken overfor lesbiske, homofile, bifile og transpersoner høsten 2007, utvikles og iverksettes det nye tiltak innen flere sektorer, som samles i en tiltaksplan.

Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par har vært på høring og lovforslaget skal etter planen sendes til Stortinget før jul.