Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Landbruk

Jordbruksfradrag
Regjeringen foreslår å øke jordbruksfradraget. Det generelle fradraget økes fra 45 000 kroner til 54 200 kroner. Det foreslås ingen endring i det prosentvise fradraget for næringsinntekt utover det generelle fradraget eller i grensen for maksimalt fradrag.

Skattlegging av gevinst ved salg av tomt i landbruket
For å redusere skattleggingen av moderate gevinster fra salg av grunnareal i landbruket foreslår Regjeringen å unnta slike gevinster fra skattlegging etter skjermingsmetoden. Regjeringen foreslår at gevinst ved salg av grunnareal i landbruket skattlegges som kapitalinntekt dersom samlet årlig tomtegevinst er lavere enn 150 000 kroner.