Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Landbruks- og matforskningen

Regjeringen foreslår å bevilge 361,1 millioner kroner til landbruks- og matforskningen i 2008. Inklusive midler til omstilling i instituttsektoren gir dette en reduksjon på om lag 1,8 prosent i forhold til saldert budsjett 2007. Reduksjonen skyldes i hovedsak en reduksjon i utgiftene til omstillingsmidler til Bioforsk.