Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Landminer og klaseammunisjon

Norge bidrar med om lag 240 millioner kroner i året til innsats for rydding av miner og hjelp til ofre for miner og klaseammunisjon. Norge er med dette en av de tre største bidragsyterne til minearbeid, ved siden av EU og USA.

Konvensjonen om forbud mot bruk, lagring, produksjon og salg av antipersonell landminer og destruksjon av slike miner (Minekonvensjonen) ble vedtatt i Oslo for 10 år siden. Minekonvensjonen har vist seg å være et effektivt instrument, som forebygger betydelig menneskelig lidelse og støtter mange som allerede er rammet av landminer.

Konvensjonen forbyr bruk, produksjon, lagring og overføring av antipersonell landminer. Til nå (oktober 2007) har 155 stater sluttet seg til den. Over 40 millioner miner har blitt uskadeliggjort og det årlige antallet nye minerammede synker. Handel med miner har nesten helt stoppet opp. Landminer brukes knapt lenger, store områder er ryddet, titusener av ofre har fått hjelp, millioner av lagrede miner er destruert og et flertall av stater har sluttet seg til forbudet. Minekonvensjonen er blitt en internasjonal norm som overholdes av de fleste stater, også USA, Russland og Kina, som ikke har sluttet seg til konvensjonen.

Regjeringen ønsker at Norge skal fortsette å være en pådriver og tilrettelegger for at statspartene til Minekonvensjonen skal kunne innfri sine forpliktelser.