Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Lånekassen - modernisering

Regjeringen foreslår en startbevilgning på 69,1 millioner kroner til modernisering av Lånekassen i 2008. Moderniseringsprosjektet har en kostnadsramme på 745 millioner kroner og er planlagt gjennomført i tidsperioden 2008–2011.

Målet med prosjektet er å redusere risikoen i dagens IKT-system i Lånekassen, samt å forbedre kundeservicen gjennom blant annet kortere saksbehandlingstid, flere interaktive tjenester og bedre tilgjengelighet på telefon og e-post.