Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Lånekassen -prisjustering av Lånekassesatser

Regjeringen foreslår at alle Lånekassens støttesatser og inntekts- og formuesgrenser prisjusteres med 2,5 prosent for undervisningsåret 2008-09. Prisjusteringen tilsvarer anslått vekst i KPI for 2008, tilsvarende den forventede økningen i konsumprisindeksen.

Basisstøtten for undervisningsåret 2008-09 for studenter i høyere utdanning blir dermed 85 000 kroner.