Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Læremidler

Regjeringen foreslår 223 millioner kroner for å videreføre ordningen med gratis læremidler i videregående opplæring. I tillegg bevilges det 40 millioner kroner gjennom Lånekassen til et ikke-behovsprøvd utstyrsstipend til elever i videregående trinn 3.

Ordningen med gratis læremidler ble innført for videregående trinn 2 (Vg2) høsten 2007, og videreføres for videregående trinn 3 (Vg3) høsten 2008. Fra høsten 2009 skal ordningen også omfatte videregående trinn 1 (Vg1).

Lærlinger omfattes ikke av denne ordningen, ettersom de har lavere utgifter til lære­midler og har en viss inntekt i lære­perioden.

Opplæringsloven slår fast at skoleeier har ansvar for at elevene har tilgang til gratis lærebøker og digitale læremidler, mens en ikke-behovsprøvd stipendordning gjennom Lånekassen skal bidra til å dekke kostnader elevene har til andre læremidler og individuelt utstyr (utstyrsstipend). Dagens behovsprøvde læremiddelstipend utfases for de som omfattes av det nye ikke-behovsprøvde utstyrsstipendet.