Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Lærerutdanning/førskolelærerut-danning

Regjeringen foreslår å øke kapasiteten ved førskolelærerutdanningen med til sammen 125 studieplasser. Det er også foreslått å starte en evaluering av denne utdanningen i 2008.

Regjeringen foreslår å bevilge 1,2 millioner kroner til ungdomsskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Vestfold.

Regjeringen foreslår videre å bevilge 1 million kroner til en prøveordning med intervju ved opptak til lærerutdanningen.

Regjeringen har samlet foreslått å bevilge om lag 40 millioner kroner til lærerutdanningstiltak i 2008.