Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Lønnsvekst

Lønnsveksten var lenge moderat i denne konjunkturoppgangen. Etter hvert som arbeidsmarkedet har strammet seg til, har imidlertid også lønnsveksten begynt å trekke oppover. Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) har anslått årslønnsveksten i 2006 til 4,1 prosent, opp fra 3,3 prosent året før. I Nasjonalbudsjett 2008 legges det til grunn årslønnsveksten til 5 prosent både i år til neste år. Til sammenlikning anslås lønnsveksten hos våre handelspartnere til 3¼ prosent i år og 3¾ prosent neste år.

Se nærmere omtale i Nasjonalbudsjettet 2008, avsnitt 2.5.