Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Luftfart

Regjeringens samlede budsjettforslag til luftfartsformål er på 711 millioner kroner, en økning på 4,7 prosent fra 2007. For 2008 er det foreslått 501,4 millioner kroner til statlig kjøp av innenlandske flyrutetjenester som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme. Bevilgningsforslaget til kjøp av flyruter er 5,4 prosent høyere enn saldert budsjett 2007. Økningen henger sammen med at Regjeringa foreslår å øke CO2-avgiften på innenlands flytrafikk med 10 øre per liter.

Det er ikke foreslått statlige tilskudd til Avinors regionale flyplasser i 2008. Regjeringen foreslår et utbytte på 398 millioner kroner fra Avinor i 2008. Til Luftfartstilsynet foreslås en bevilgning på 149,2 millioner kroner, herunder en styring av den ordinære driften med 9,6 millioner kroner.

Les mer i Samferdselsdepartementets St.prp. nr.1 (2007-2008) og i pressemelding fra Samferdselsdepartementet om luftfart.