Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Menneskehandel

Regjeringen har som mål å bidra til å utrydde menneskehandel, både i Norge og utlandet. En ny handlingsplan mot menneskehandel for perioden 2006-2009 følges opp med 90 millioner kroner over Utenriksdepartementets budsjettforslag. Hovedfokus er Balkan. Tiltak mot menneskehandel i Asia og Afrika støttes også. Utenriksdepartementet samarbeider med FN og andre internasjonale organisasjoner som OSSE i dette arbeidet.

Norge støtter også norske frivillige organisasjoners arbeid mot menneskehandel. Disse organisasjonene samarbeider med lokale partnere i opprinnelsesland for menneskehandel.