Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Menneskerettigheter

Regjeringen vil fortsatt støtte arbeidet til FNs Høykommissær for menneskerettigheter og arbeide aktivt i FNs Menneskerettighetsråd, der Norge er kandidat som medlem fra 2009. Menneskerettighetsdialogene med Kina, Vietnam og Indonesia vil bli videreutviklet med sikte på å gjøre dem mer effektive. Norge vil legge vekt på arbeid for menneskerettighetsforsvarere, ytringsfrihet og ivaretakelse av menneskerettigheter i konfliktsituasjoner. Innsats mot dødsstraff og tortur og for fremme av barns rettigheter prioriteres.

Regjeringen vil fortsatt støtte norske og internasjonale organisasjoner som arbeider med menneskerettighetsspørsmål.