Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Merkeregisteret – reduserte gebyr

Gebyrene knyttet til merkeregisteret er gjennomgått for å sikre at disse er i tråd med retningslinene for gebyr og avgiftsfinansiering av statlige myndighetshandlinger. Som en følge av gjennomgangen vil satsene både for innmeldingsgebyret og årsgebyret for merkeregisteret bli redusert frå 1. januar 2008. Samtidig omgjøres årsgebyret til en sektoravgift.

Les mer i pressemelding frå Fiskeri- og kystdepartementet.