Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Midtøsten

I budsjettet for 2007 er det satt av 673 millioner kroner til utvikling i Midtøsten. Det legges opp til et tilsvarende høyt nivå i 2008.

Det bilaterale utviklingssamarbeidet med Det palestinske området og i Libanon videreføres med vekt på styresett og demokratiutvikling. Bevilgningen til FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) foreslås opprettholdt på fjorårets økte nivå med 150 millioner kroner.