Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Miljøvennlig gassteknologi - CLIMIT

Det er etablert et nasjonalt program for å bidra til utvikling av teknologi for gasskraft med CO2-håndtering, CLIMIT. Programmet skal dekke hele kjeden fra langsiktig, kompetanseoppbyggende forskning til å støtte prosjekter som demonstrerer CO2-håndteringsteknologier. Innsatsen skal være rettet mot teknologi­utvikling, men det legges også vekt på å finne muligheter for fremtidig industrialisering og verdiskaping i norsk industri.

Programmet finansieres dels med midler disponert av Gassnova SF og dels med midler disponert av Forskningsrådet. Prosjekt­porteføljen vil i særlig grad være innrettet mot teknologiløsninger for fangst av CO2 på en mest mulig kostnadseffektiv måte. Videre prioriteres utvikling av kunnskap og løsninger for sikker og pålitelig lagring av CO2 i geologiske formasjoner.

Det foreslås bevilget om lag 140 millioner kroner for 2008 til utvikling av miljøvennlig gassteknologi. Av dette er om lag 92 millioner kroner knyttet til Gassnovas aktiviteter for utvikling og demonstrasjon av miljøvennlige gasskraftteknologier. I tillegg bevilges det 48,5 millioner kroner til forskning og utvikling knyttet til miljøvennlig gasskraftteknologi gjennom Forskningsrådet.

Les mer i St.prp. nr. 1 fra Olje- og energidepartementet.