Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Minside

Regjeringen foreslår å videreføre satsingen på Minside med 13 millioner kroner i budsjettforslaget for 2008. Minside ble lansert 18. desember 2006 som en del av nettstedet Norge.no. Minside er et offentlig servicekontor på Internett. Portalen tilbyr innbyggere én felles inngang til elektroniske tjenester fra det offentlige. Minside gir mulighet for enkel dialog med det offentlige. Den gir også den enkelte bruker oversikt over informasjon som er registrert i ulike offentlige registre om han eller henne. Portalen har nå mer enn 245 000 brukere og innholder 242 tjenester fra etater og kommuner.

Målet med Minside er å gjøre tilgangen til offentlige tjenester så enkelt som mulig for innbyggeren og inkludere personlige tjenester både fra stat og kommune. Norge.no arbeider for at Minside skal gi innbyggere en samlet tilgang offentlig tjenester og dialog med offentlig forvaltning.

Minside vil i løpet av høsten 2007 bli tilgjengelig som åpen kildekode.

Den 20. september 2007 ble Minside tildelt European eGovernment Award 2007, den europeiske prisen for fremragende e-forvaltningsløsninger.