Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Museer

For museene foreslår Regjeringen en bevilgningsøking for 2008 med 59,3 millioner kroner. Av denne økningen går 35,8 millioner kroner til oppfølging av museumsreformen.

Regjeringen har i hovedsak lagt vekt på å styrke museer som kan vise til resultater i forhold til konsolideringsarbeid og god utvikling i besøkstallene.

Det foreslås at Nasjonalmuseet for kunst får 23,5 millioner kroner av økingen, hvorav 15 millioner kroner til å bedre museets sikrings- og bevaringsforhold, samt midler til å dekke utgifter forbundet med etablering og drift av virksomheten på Bankplassen 3. Videre foreslås det at 14 billedkunstinstitusjoner får et øremerket tilskudd på 100 000 kroner til innkjøp av kunst og at Arkeologisk museum i Stavanger får 1 million kroner til oppgradering av utstyr.

Andre museer og tiltak på området, blant annet Jødisk museum og videre arbeid med nasjonalt opplevelsessenter for pop og rock, blir samlet foreslått styrket med 4,9 millioner kroner.