Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Musikk

For musikkområdet foreslår Regjeringen en samlet økning på 56,9 millioner kroner. Bevilgningene til orkestrene foreslås økt med 24,7 millioner kroner. I tillegg foreslår Regjeringen 10,3 millioner kroner til Kristiansand Symfoniorkester og det Norske Blåseensemble anno 1734 for å kompensere bortfall av støtte fra Forsvarsdepartementet.

For musikkfestivaler som er knutepunktinstitusjoner, foreslås det en økning på 6,2 millioner kroner. Ny knutepunktfestival er Stiftelsen Horisont/Mela med 3 millioner kroner i fast tilskudd fra 2008. I tillegg får de 0,5 millioner kroner fra Utenriksdepartementet. Knutepunktstatusen innebærer også 2 millioner kroner fra Oslo kommune, slik at samlet offentlig støtte blir 5,5 millioner kroner, mot 4,2 millioner kroner i 2007.

For Rikskonsertene foreslås en tilskuddsøkning på 4,7 millioner kroner, blant annet til satsningen ”Hele Norge synger”.

Det er foreslått en bevilgningsøkning på 12,8 millioner kroner til en rekke ensembler og tiltak innenfor musikkområdet, herunder riksscenen for folkemusikk og folkedans med 1 million kroner, og musikkverkstedordningen – øvingslokaler med 2,5 millioner kroner.

Til Music Export Norway for utenlandsprofilering av norsk musikk foreslås 2 millioner kroner i 2008.

Musikkformål under Norsk kulturfond foreslås styrket med 8,5 millioner kroner, herav 3 millioner kroner i forbindelse med Mangfoldsåret 2008.