Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

NATO

NATO er hjørnestein i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, og det sentrale forum for transatlantisk samarbeid. Norge bidrar aktivt til å modernisere og effektivisere NATOs militære organisasjon, kommandostruktur og militære kapasiteter. NATO Response Force (NRF), alliansens primære uttrykningsstyrke, som Norge stiller styrkebidrag til, spiller en viktig rolle som katalysator for NATOs evne til å omstille og tilpasse seg nye militære utfordringer.

For å imøtekomme dagens sikkerhetspolitiske utviklingstrekk har NATOs fokus de senere år blitt utvidet fra det euroatlantiske området til også å omfatte sikkerhetsutfordringer av mer global karakter. NATOs stabiliseringsoperasjon i Afghanistan, International Security Assistance Forces (ISAF), er Norges største og viktigste utenlandsoperasjon.

NATOs dør er fortsatt åpen for nye medlemsland, og videre utvidelse vil stå sentralt frem mot toppmøtene i 2008 og 2009. For tiden er Albania, Kroatia og Makedonia de land som ligger lengst fremme som mulige nye medlemsland, ved å ha såkalte medlemskapsaksjonsplaner (MAP) med NATO.