Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nødnett

Nødnett er et nytt landsomfattende kommunikasjonsnett for brannvesen, politi og helsevesen. Det vil gi etatene et felles, sikkert og avlytningsfritt kommunikasjonsnett med god radiodekning og kapasitet til å dekke daglige hendelser så vel som større ulykker.

Det foreslås å øke bevilgningen under Direktoratet for nødkommunikasjon med om lag 400 millioner kroner i 2008 til arbeidet med utbygging av første trinn av nytt nødnett.

Første utbyggingstrinn består av politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold (tilsvarende 54 kommuner på Østlandet).

Det er foreløpig stipulert at en investering i en landsdekkende infrastruktur vil tilsvare om lag 3,6 milliarder kroner. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en vurdering av landsdekkende utbygging etter at første utbyggingstrinn er evaluert.