Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nordområdene - næringsutvikling, innovasjon og forskning

Nordområdene er Regjeringens viktigste strategiske satsingsområde i årene fremover. Regjeringen legger vekt på helhet i politikkutformingen.

Det er lagt opp til en profilert satsing på nordområdene med øremerkede midler på 25 millioner kroner innen næringsutvikling, innovasjon og forskning. Midlene vil bidra til å bygge opp under Regjeringens prioritering av nordområdene. Det er foreslått å sette av 10 millioner kroner til utbedring av flyplassen i Ny-Ålesund, 7 millioner kroner til Norges forskningsråds satsning på bioprospektering, 5 millioner kroner til reiselivstiltak i nord gjennom Innovasjon Norge og 3 millioner kroner til SIVAs satsning i Nordvest-Russland.

Se også kapittel 920, 2421 og 2426 i Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon.

Se også pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet.