Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nordområdene/Svalbard

Regjeringen foreslår å styrke satsningen i nordområdene på miljøområdet:

Det er foreslått bevilget 3,1 millioner kroner til flyfotografering av Svalbard som blant annet vil gi viktige klimadata.

Det er foreslått bevilget 1 million kroner til oppfølging av nordområdestrategien for ytterligere å styrke kunnskapen om is og klima, og 1,5 millioner kroner til å overvåke konsekvenser av ferdsel på Svalbard, til sammen 2,5 millioner kroner.

Det er foreslått å bevilge 1,5 million kroner til styrking av AMAP for overvåkning av miljøet i Arktis.

Svalbard Globale Frøhvelv (SGF) åpnes våren 2008. SGF blir et globalt sikkerhetslager for å bevare det biologiske mangfoldet i landbruket