Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Personvern

Samfunnsutviklingen går mot en mer omfattende registrering av personopplysninger, og dette medfører at personvernet blir satt under press. Regjeringen vil at det skal tas hensyn til personvern ved utforming av nytt regelverk, ved utarbeidelse av nye tekniske løsninger og i forbindelse med all håndtering av personopplysinger. For å få et bedre grunnlag for personvernarbeidet, har Regjeringen nedsatt en personvernkommisjon som skal vurdere om personvernet er godt nok vernet i dagens høyteknologiske samfunn.

 

Se også Datatilsynet